Nanosci tworzy zgrana grupa pasjonatów

nowych technologii i ekspertów od technologii fotokatalitycznych.
Poznaj nasz zespół i daj się poznać nam.

Zespół założycieli

prof. dr hab. inż Adriana Zaleska-Medynska

Chief Technology Officer (h-indeks:43)

Google Scholar icon Google Scholar

Odpowiada za przebieg prac naukowo badawczych i wyznaczanie kierunku rozwoju technologii.

Uznany naukowiec, kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej prowadzi od ponad 20 lat, kierując zespołami najpierw na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej a od roku 2012 na Uniwersytecie Gdańskim.

Współautorka książki dotyczącej fotokatalizy heterogenicznej (Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application, 2018, Elsevier), autorka ponad 130 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, 16 rozdziałów w książkach, 12 patentów, 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 290 komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Odbyła staże zagraniczne w wiodących jednostkach badawczych, m.in.: California Institute of Technology (USA), University of California at Berkeley (USA), Stanford University (USA), Hokkaido University (Japonia), Weizmann Institute (Izrael). Wyróżniona nagrodami Rektora PG oraz UG (łącznie 13) za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Współtwórca prototypów urządzeń do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza nagrodzonych złotymi medalami na międzynarodowych targach wynalazczości (Paryż, Bruksela, Bangkok, Kuala Lumpur). Kierowała projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi przez MNiSW (5), NCN (4), NCBiR (3), Fundusze Norweskie (1) oraz WFOŚ (2).

We wrześniu 2023 r. została uwzględniona w prestiżowym rankingu 50 over 50 magazynu Forbes. Laureatka 3. miejsca w prestiżowym rankingu magazynu Brief.pl “50 najbardziej kreatywnych w biznesie” (2022).

dr Paweł
Mazierski

Technologist (h-indeks: 17)

Google Scholar icon Google Scholar

Odpowiada za technologię wytwarzania warstw i funkcjonowanie laboratorium.

Wybitny technolog, od ponad dziesięciu lat prowadzący badania w zakresie nanotechnologii i OZE. Jest autorem 2 rozdziałów w książkach opublikowanych przez uznane wydawnictwa(Springer, Elsevier), 4 zgłoszeń patentowych (w tym jedno PCL) oraz ponad 30 prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Odbył staże zagraniczne w wiodących jednostkach badawczych: Uniwersytet Paris-Sud (Francja), Instytut Katalizy Uniwersytetu Hokkaido (Japonia), Instytut Katalizy (LIKAT, Niemcy) oraz Instytut Weizmanna (Izrael). Wyróżniony nagrodą Rektora, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe. Współtwórca prototypów urządzeń do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza nagrodzonych złotymi medalami na międzynarodowych targach wynalazczości. Od 2014 roku współpracuje z otoczeniem przemysłowym w zakresie wdrażania procesów fotokatalitycznych na rynek.

Główny wykonawca w dwóch projektach wdrożeniowych. Specjalista w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, rysunku technicznego, aparatury chemicznej, projektowania i budowy fotoreaktorów oraz instalacji badawczych.

Bartosz
Sroka

Application Engineer

Google Scholar icon /bartoszsroka

Odpowiada za nadzór nad rozwojem elektronicznych komponentów technologii.

Doświadczony project manager i CTO, potrafi łączyć funkcje inżyniera z business developmentem. Ekspert od wdrażania innowacji w zakresie oprogramowania i elektroniki. Samodzielny programista i konstruktor. Od kilku lat związany z norweską firmą z branży smarthome/IoT Future Home, gdzie pracuje jako CTO oraz główny twórca patentu wykorzystywanego przez rozwiązanie Linkk. Pracował przy projektach z korporacjami takimi jak Philips, Osram, PGE, Tauron i Orange. Absolwent kierunku Informatyka i sieci komputerowe na Politechnice Opolskiej

Adam
Kądziela

Chief Executive Officer (CEO)

Google Scholar icon /adam-kadziela

Odpowiada za tworzenie wizji rozwoju Nanosci, grup produktowych oraz jej wdrażaniem i pozyskiwanie kluczowych partnerów komercjalizacyjnych.

Doświadczony przedsiębiorca, zajmujący się tworzeniem innowacyjnych produktów i usług. Skuteczny Produkt Manager, który analizuje rynek, bada potrzeby klientów, tworzy strategie biznesowe i buduje produkty oraz wartość przedsiębiorstwa. Posiada umiejętność odnajdywania wartości biznesowych i przekuwania ich na funkcje produktu.

Współtwórca sukcesu S-Labs (slabs.pl, appartme.pl) jako Chief Product Officer, CEO spółki Linkk (linkk.com.pl) oraz współtwórca patentu wykorzystywanego przez rozwiązanie Linkk. W swojej karierze, pracując na rzecz spółek MŚP, miał możliwość współpracy z korporacjami takimi jak Jaguar Land Rover, PGE, Tauron, Orange i wiele innych.

Ukończył studia na wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej oraz MBA-Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Radek
Miszczak

Chief Operating Officer (COO)

Google Scholar icon /radekmiszczak

Odpowiada za nadzór prac operacyjnych, marketingowych i działania fundraisingowe.

Przedsiębiorca branż kreatywnych z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakładaniu i rozwijaniu organizacji. Założyciel renomowanej agencji marketingu internetowego Rocket Media, którą sprzedał w 2016 roku. W latach 2002-2018 zarządzał promocją czeskiego festiwalu Hip Hop Kemp, czyniąc go najbardziej popularnym zagranicznym wydarzeniem muzycznym w Polsce. Jako konsultant ds. produktywności prowadził szkolenia m.in. dla takich firm, jak 3M, HP czy Shell.

Współzałożyciel i Prezes zarządu startupu Optimatik, w ramach którego koordynował operacyjną działalność firmy, w tym nadzorował działania finansowe, marketingowe, administracyjne, formalne oraz odpowiadał za pozyskiwanie inwestorów. Optimatik to spółka, która pomaga zarządzającym dużymi fabrykami i magazynami w optymalizacji użycia floty wózków widłowych (procesy intralogistyczne) i zmniejszenia kosztów jej utrzymania.

Laureat nagrody “30 Kreatywnych Wrocławia” (2021) w kategorii “Biznes”, przyznanej przez Prezydenta Wrocławia. Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa (studia magisterskie, 2008), podyplomowe studia Executive Leadership na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2012).

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Zapraszamy do działu KARIERA

Dowiedz się więcej Arrow

Kariera

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pomysł na nawiązanie współpracy -
podziel się nim z nami! Obecnie prowadzimy aktywną rekrutację na
następujące stanowiska

Icon

Konstruktor

Icon

Business Development Manager