Nasze produkty wykorzystują przełomowy sposób na oczyszczanie i dezynfekcję powietrza

przy wykorzystaniu materiału półprzewodnikowego wzbudzanego światłem.

Silniki
fotokatalityczne

Na silnik składają się materiał fotokatalityczny wraz z aktywującym go źródłem światła LED. Można go modułowo instalować w szeregu finalnych urządzeń (typu oczyszczacze powietrza, lampy sufitowe, okna), zwiększając przepustowość poprzez dodawanie do systemu kolejnych silników.

Korzyści:

 • Plus Materiał fotokatalityczny nie wymaga wymiany jak w tradycyjnych filtrach. Na jego powierzchni zachodzi półprzewodnikowy proces utleniania materii pod wpływem światła.
 • Plus Jedna warstwa usuwa 99,99% zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych z powietrza dla prędkości 1 m/s. W przypadku zwiększenia prędkości przepływu o każdy 1 m/s wymagane jest dodanie kolejnej warstwy. (2 m/s - dwie warstwy, 5 m/s - pięć warstw itd.)
 • Plus Konstrukcja silników pozwala na ich łatwe wykorzystanie również przez firmy, które nie mają doświadczenia w projektowaniu źródeł światła
 • Plus Projekt silnika umożliwia jego skalowalność pod kątem rozmiaru. Największy silnik, który do tej pory dostarczyliśmy miał wymiar 400x400mm.
 • Plus Jeżeli niezbędna będzie optymalizacja ceny produktu, możemy wykorzystać inne od domyślnych diody LED i optykę
 • Plus Jako źródło zasilania można zastosować standardowe sterowniki LED. W ofercie posiadamy również unikalne moduły LED o mocy 230V

Porównanie
metod oczyszczania

Sterylizatory UV-C a silniki fotokatalityczne od Nanosci

Nasz silnik fotokatalityczny jest 7 razy bardziej energooszczędny niż lampa UV-C i ma 5 razy dłuższą żywotność.

*Badanie porównawcze przeprowadzone przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Jakości Żywności w Łodzi. Metodyka własna z wykorzystaniem mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 ECOTM. Urządzenie zostało wyposażone w pojedynczą lampę UVC PL-L 36W/4P, 2G11 oraz wentylator o wydajności użytkowej 68 m3/h (wydajność wentylatora 106 m3/h)

Silnik fotokatalityczny
a inne metody
oczyszczania powietrza

Materiał
fotokatalityczny

Opracowane i produkowane przez Nanosci dwa rodzaje warstw fotokatalitycznych umożliwiają ich wykorzystanie w rozmaitych konstrukcjach oczyszczających powietrze.

Korzyści:

 • Plus Długi czas życia materiału (liczony w latach), eliminujący potrzebę wymiany
 • Plus Materiał aktywowany bezpiecznym światłem UV o długości fali 360nm, pochodzącym z wydajnych diod LED
 • Plus Bardzo dobry stosunek efektywności usuwania zanieczyszczeń do zużywanej energii (nawet 3x mniej w porównaniu do dezynfekcji metodą UVC)
 • Plus Możliwość stosowania w konstrukcjach o różnorodnych kształtach i rozmiarach
 • Plus Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Plus Niski spadek ciśnienia na ceramicznej warstwie porowatej (19 Pa)

Nanorurki
z dwutlenku tytanu

Nanorurki z dwutlenku tytanu (TiO2) tworzą się bezpośrednio na materiale nośnika (arkuszu folii tytanowej). Wymiary nanorurek (długość, średnica i grubość ścianki) mogą być precyzyjnie regulowane parametrami syntezy, co wpływa na ich aktywność fotokatalityczną. Ukształtowane fragmenty tytanu pokryte nanorurkami TiO2 można z łatwością włączyć jako warstwę fotokatalityczną w silniku fotokatalitycznym. Metoda wytwarzania cienkiej warstwy zorientowanych nanorurek z TiO2 została zgłoszona o uzyskanie ochrony patentowej.

Specyfikacja:

 • icon Wysoko rozwinięta powierzchnia
 • icon Możliwość formowania kształtu matrycy (blachy tytanowej) w zależności od potrzeb
 • icon Zwiększona absorpcja promieniowania (efekt odbicia)
 • icon Bardzo wysoka wydajność oczyszczania powietrza
 • icon Idealne do poręcznych i nadających się do noszenia oczyszczaczy powietrza

Możliwe
zastosowania:

 • icon Urządzenia o małych gabarytach np. maseczki ochronne
 • icon W urządzeniach o małej powierzchni przekroju spowodowanej ograniczeniami konstrukcyjnymi lub technologicznymi

Ceramiczne warstwy fotokatalityczne
pokryte dwutlenkiem tytanu (TiO2)

Zbudowane są z porowatej struktury ceramicznej równomiernie pokrytej nanocząstkami dwutlenku tytanu (TiO2). Porowate warstwy fotokatalityczne mogą różnić się wymiarami (w tym kształt oraz grubość) i porowatością w zależności od potrzeb klienta i potencjalnego zastosowania. Produkcja porowatych materiałów fotokatalitycznych w skali półprzemysłowej została zgłoszona do patentu.

Specyfikacja:

 • icon Wytwarzane z wykorzystaniem surowców odnawialnych
 • icon Aktualnie w procesie produkcji
 • icon Elastyczność kształtów i wymiarów
 • icon Niski spadek ciśnienia (jedynie 19 Pa)
 • icon Mogą być myte w zmywarce bez straty na wydajności lub regenerowane za pomocą promieniowania UV
 • icon Wysoka wydajność oczyszczania powietrza
 • icon Idealne do oczyszczaczy powietrza
 • icon Łatwe do skalowania (poprzez rozmiar porowatej warstwy fotokatalitycznej lub poprzez mnożenie ilości warstw)
 • icon Długa stabilność i aktywność warstw w warunkach pracy

Możliwe
zastosowania:

 • icon Przenośne oczyszczacze powietrza
 • icon Naścienne oczyszczacze powietrza montowane w mieszkaniach
 • icon Oczyszczacze w pomieszczeniach biurowych i pojazdach
 • icon Jako moduł fotokatalityczny montowany na stałe w systemach klimatyzacji

Porównanie materiałów
fotokatalitycznych

Skuteczność oczyszczania wynika z czasu retencji powietrza w porowatej napromieniowanej strukturze. Dlatego duże obciążenie zanieczyszczeniami lub duża prędkość powietrza (> 1 m/s) wymagają zastosowania dwóch lub więcej warstw fotokatalitycznych w przekroju urządzenia.

Źródła
światła LED

Oferujemy standardowe moduły LED UV do wykorzystania w urządzeniach fotokatalitycznych, jak i projektowane na zamówienie moduły LED do wykorzystania w specjalnych konstrukcjach oczyszczaczy i urządzeniach dezynfekujących powietrze. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu źródeł światła i systemów zasilania

Korzyści:

 • Plus Precyzyjny dobór emiterów światła i układów optycznych, aby dostarczyć wymaganą ilość energii
 • Plus Moduły zoptymalizowane pod kątem rozpraszania ciepła i zużycia energii
 • Plus Moduły zoptymalizowane pod kątem rozpraszania ciepła i zużycia energii
 • Plus Wsparcie w procesie projektowania finalnego urządzenia wykorzystującego moduły LED
 • Plus Produkcja prototypowa i seryjna

W oparciu o naszą technologię nasi klienci rozwijają m.in.:

 • Oprawa oświetleniowa panel wpuszczany LED 595x595 mm

  Rozwiązanie przystosowane do montażu w miejsce standardowych oświetleniowych opraw rastrowych o wymiarach 595x595mm. Zaletą tego oczyszczacza z panelem LED, oprócz łączenia funkcji oświetlenia i dezynfekcji, jest brak potrzeby tworzenia dodatkowego obwodu zasilania dla oczyszczaczy powietrza, co obniża koszty instalacji.

 • Oczyszczacz powietrza zwieszany lub do montażu na szynoprzewodach

  Rozwiązanie zapewniające równomierność oczyszczania powietrza w przestrzeni przebywania ludzi. Podwieszenie pod sufitem stanowi optymalny wybór jeśli chodzi efektywność cyrkulacji oczyszczonego i brudnego powietrza. Rozwiązanie może być stosowane zarówno w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną lub jej pozbawionych.

 • Wandaloodporny oczyszczacz powietrza do wind i środków komunikacji zbiorowej

  Małe pomieszczenia, w których mamy kontakt z przypadkowymi osobami stanowią dla nas największe zagrożenie jeśli chodzi o transmisję chorób przenoszonych w powietrzu. Do wind i komunikacji publicznej proponujemy podwieszane pod sufitem wandaloodporne oczyszczacze powietrza wykonane z metalu.