Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRidge Alfa pn. Nanosci realizowanego przez Infini ASI sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 100 000,00 zł | Wkład Funduszy Europejskich: 880 000,00 zł.