Technologia fotokatalityczna

zaprojektowana przez Nanosci, potwierdzona przez naukę.

Technologia  
fotokatalityczna

Technologia oferowana przez Nanosci została opracowana i udoskonalona przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak wygląda proces oczyszczania fotokatalitycznego?

Graphika About illustration
01

Nanocząsteczki z fotokatalizatora

zostają napromieniowane odpowiednią energią (np. dwutlenek tytanu przez światło UV)

02

Fotogenerowane elektrony

reagują z otaczającym je tlenem i wilgocią tworząc reaktywne formy tlenu, w tym silne rodniki hydroksylowe

03

Rodniki utleniają związki organiczne

jak np. organiczne zanieczyszczenia, powodując ich mineralizację, powstanie dwutlenku węgla, wody i ostatecznie prostych związków nieorganicznych zawierających heteroatomy

04

Tlenki azotu (NOx)

mogą zostać przekształcone odpowiednio w HNO3 lub N2, podczas gdy tlenek siarki (SO2) może zostać utleniony do siarczanów

05

Zarówno powstałe azotany (NO3-)  jak i siarczany (SO2-4)

mogą zostać przekształcone odpowiednio w HNO3 lub N2, podczas gdy tlenek siarki (SO2) może zostać utleniony do siarczanów

Proces fotokatalizy
skutecznie usuwa:

Process image
 • Plus icon Dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla
 • Plus icon Lotne związki organiczne
 • Plus icon Nieprzyjemne zapachy
 • Plus icon Patogeny (wirusy, bakterie i grzyby)
Process table

Patenty

Materiał porowaty o właściwościach fotokatalitycznych

Na patent
składają się:

 • Icon Sposób wytwarzania materiału porowatego o właściwościach fotokatalitycznych na skalę przemysłową
 • Icon Skład pasty fotokatalitycznej, która nadaje właściwości wyżej wymienionemu materiałowi

Zastosowanie
wynalazku

 • Icon Usuwanie bakterii, grzybów i wirusów
 • Icon Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych lotnych związków organicznych i nieorganicznych
 • Icon Zastosowanie do oczyszczania powietrza w układach klimatyzacji, w przenośnych urządzeniach oczyszczających powietrze w pomieszczeniach zamkniętych (biura, szkoły, pokoje), po wielkie urządzenia w obiektach przemysłowych, w obiektach gospodarki ściekowej

Materiał w postaci
nanorurek

Materiał z tytanu pokrytego nanorurkami o właściwościach fotokatalitycznych do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych, oraz mikroorganizmów

Na patent
składają się:

 • Icon Sposób otrzymywania materiału na skalę przemysłową

Zastosowanie
wynalazku

 • Icon Urządzenia do oczyszczania powietrza o niewielkich gabarytach (w tym przenośne oczyszczacze)
 • Icon Oczyszczacze powietrza zintegrowane z oświetleniem (do zastosowań w biurach / klasach szkolnych, lokalach usługowych etc.)

Zgłoszone
do patentu

Reaktor fotokatalityczny do wytwarzania wodoru w procesie ciągłym. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania wodoru przy użyciu przepływowego reaktora fotokatalitycznego.

Infographic patent
 • 01
  Korpus
 • 02
  Wlot
 • 03
  Wylot
 • 04
  Komora reakcyjna
 • 05
  Element fotokatalityczny zawierający warstwę fotokatalityczną
 • 06
  Źródło światła emitujące fale elektromagnetyczne w kierunku elementu fotokatalitycznego
 • 07
  Człon separacyjny (separacja temperaturowa i środowiskowa źródła światła /6/ od niekorzystnych warunków panujących w komorze reakcyjnej /4/
 • 08
  Zawór wlotowy
 • 09
  Zawór wylotowy

Materiały
fotokatalityczne

Opracowane i produkowane przez Nanosci dwa rodzaje warstw fotokatalitycznych umożliwiają ich wykorzystanie w rozmaitych konstrukcjach oczyszczających powietrze.

Nanorurki
z dwutlenku tytanu

Nanorurki z dwutlenku tytanu (TiO2) tworzą się bezpośrednio na materiale nośnika (arkuszu folii tytanowej). Wymiary nanorurek (długość, średnica i grubość ścianki) mogą być precyzyjnie regulowane parametrami syntezy, co wpływa na ich aktywność fotokatalityczną. Ukształtowane fragmenty tytanu pokryte nanorurkami TiO2 można z łatwością włączyć jako warstwę fotokatalityczną w silniku fotokatalitycznym. Metoda wytwarzania cienkiej warstwy zorientowanych nanorurek z TiO2 została zgłoszona o uzyskanie ochrony patentowej.

Specyfikacja:

 • Icon Wysoko rozwinięta powierzchnia
 • Icon Możliwość formowania kształtu matrycy (blachy tytanowej) w zależności od potrzeb
 • Icon Zwiększona absorpcja promieniowania (efekt odbicia)
 • Icon Bardzo wysoka wydajność oczyszczania powietrza
 • Icon Idealne do poręcznych i nadających się do noszenia oczyszczaczy powietrza

Możliwe
zastosowania:

 • Icon Urządzenia o małych gabarytach np. maseczki ochronne
 • Icon W urządzeniach o małej powierzchni przekroju spowodowanej ograniczeniami konstrukcyjnymi lub technologicznymi

Ceramiczne warstwy fotokatalityczne
pokryte dwutlenkiem tytanu (TiO2)

Zbudowane są z porowatej struktury ceramicznej równomiernie pokrytej nanocząstkami dwutlenku tytanu (TiO2). Porowate warstwy fotokatalityczne mogą różnić się wymiarami (w tym kształt oraz grubość) i porowatością w zależności od potrzeb klienta i potencjalnego zastosowania. Produkcja porowatych materiałów fotokatalitycznych w skali półprzemysłowej została zgłoszona do patentu.

Specyfikacja:

 • Icon Wytwarzane z wykorzystaniem surowców odnawialnych
 • Icon Aktualnie w procesie produkcji
 • Icon Elastyczność kształtów i wymiarów
 • Icon Niski spadek ciśnienia (jedynie 19 Pa)
 • Icon Mogą być myte w zmywarce bez straty na wydajności lub regenerowane za pomocą promieniowania UV
 • Icon Wysoka wydajność oczyszczania powietrza
 • Icon Idealne do oczyszczaczy powietrza
 • Icon Łatwe do skalowania (poprzez rozmiar porowatej warstwy fotokatalitycznej lub poprzez mnożenie ilości warstw)
 • Icon Długa stabilność i aktywność warstw w warunkach pracy

Możliwe
zastosowania:

 • Icon Przenośne oczyszczacze powietrza
 • Icon Naścienne oczyszczacze powietrza montowane w mieszkaniach
 • Icon Oczyszczacze w pomieszczeniach biurowych i pojazdach
 • Icon Jako moduł fotokatalityczny montowany na stałe w systemach klimatyzacji

Pasta o właściwościach
fotokatalitycznych

Pasta o właściwościach fotokatalitycznych do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych, mikroorganizmów, w tym zwłaszcza toluenu, formaldehydu, NOx, SO2 oraz bakterii Psedomonas aeruginosa.

Specyfikacja:

 • Icon Skład pasty pozbawiony jest substancji toksycznych
 • Icon Trwały, przyjazny dla środowiska, wysoce skuteczny produkt
 • Icon Pasta jest wytrzymała na wibracje i bodźce mechaniczne
 • Icon Prosty sposób aplikacji na materiał porowaty

Możliwe
zastosowania:

 • Icon W urządzeniach do dezodoryzacji i oczyszczania strumieni powietrza
 • Icon Do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych
 • Icon Do zastosowania w urządzeniach okiennych
 • Icon Do zastosowania w urządzeniach wbudowanych w systemy klimatyzacji
Infographic

Przyszłość technologii fotokatalitycznej

Dotychczas opracowaliśmy i opatentowaliśmy kompletną i skalowalną technologię oczyszczania powietrza. Nasz zespół zajmuje się badaniami nad oczyszczaniem wody. Spodziewamy się, że będziemy gotowi na komercjalizację fotokatalitycznego oczyszczacza wody w ciągu dwóch lat. Pracujemy nad zastosowaniem technologii do produkcji wodoru.

Poziom gotowości technologicznej (TRL) głównych procesów fotokatalitycznych

Infographic